Klachtenjaarverslag

Klachtenjaarverslag van Loods 9

Loods 9 heeft S. van Bon als Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Zij houdt toezicht op
de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

2022
In dit kalenderjaar zijn er bij Loods 9 geen klachten ontvangen
via het klachtenportaal.
2021
In dit kalenderjaar zijn er bij Loods 9 geen klachten ontvangen
via het klachtenportaal.
2020
In dit kalenderjaar zijn er bij Loods 9 geen klachten ontvangen
via het klachtenportaal.
2019
In dit kalenderjaar zijn er bij Loods 9 geen klachten ontvangen
via het klachtenportaal.
2018
In dit kalenderjaar zijn er bij Loods 9 geen klachten ontvangen
via het klachtenportaal.