Klachtenregeling

Klachtenregeling van Loods 9

Loods 9 vindt het belangrijk om op correcte wijze om te gaan met persoonsgegevens. Ook wanneer u een klacht heeft over de omgang of werkwijze van Loods 9 streven wij ernaar om hiermee in open- en eerlijkheid om te gaan.

Loods 9 heeft S. van Bon als Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Zij houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Mocht u ergens tegen aan zijn gelopen in de werkwijze & omgang van Loods 9 aarzel dan niet en neem contact op met Loods 9. Wij nemen uw klacht dan ook serieus en proberen uw vragen en onzekerheden zo goed mogelijk te beantwoorden.

Mocht u hierna van mening blijven dat wij onzorgvuldig zijn omgegaan met de aard van uw klacht kunt u alsnog een klacht indienen bij de klachtenregeling. Wij zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

Contact gegevens Loods 9;
Loods 9
Langstraat 48a 6691 EH Gendt
026-7620741
info@loods9.com